Hottinger Brüel & Kjær (HBK) ra mắt hệ sinh thái thu thập dữ liệu DAQ mới: HBK FUSION và HBK ADVANTAGE


Để trao quyền cho các kỹ sư với quy trình làm việc hiệu quả cao và tăng cường quy trình đo lường của họ, HBK đã phát hành HBK FUSION và HBK ADVANTAGE; một hệ thống thu thập dữ liệu (DAQ) được thiết kế để theo kịp nhu cầu phát triển, trình độ chuyên môn và chứng nhận.

Phần cứng HBK FUSION DAQ linh hoạt cung cấp phép đo toàn diện để phát triển, xác định chất lượng và chứng nhận sản phẩm mới. Nó thiết lập các tiêu chuẩn mới về hiệu quả với việc giảm thời gian thiết lập và thử nghiệm, cộng với hiệu suất được nâng cao thông qua mật độ kênh và thông lượng dữ liệu cao.

Phần mềm HBK ADVANTAGE có thiết kế tiện dụng giúp việc thu thập dữ liệu trở nên đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng. Kết quả là, nó có thể làm tăng đáng kể hiệu quả và năng suất. Đó là cấu hình cảm biến tự động, cùng với ứng dụng HBK COMPANION để gán cảm biến cho các điểm đo, cung cấp cho người dùng khả năng thiết lập nhanh chóng để họ có thể bắt đầu chạy, kiểm tra độ chính xác và chia sẻ kết quả với đồng nghiệp.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập link sau: 

https://www.hbkworld.com/en/knowledge/resource-center/news/2022/fusion-and-advantage#!ref_www.bksv.com