Công ty Cây Cầu Vàng lắp đặt trạm Quan trắc không khí thứ 11 của Hà Nội tại Đại sứ quán Pháp

: 18-07-2019

Sáng 16/7, tại Đại sứ quán Pháp đã diễn ra lễ khánh thành trạm quan trắc không khí